Entens l’extracte bancari de la teva hipoteca?

Si la resposta és NO, aquí t’expliquem alguns conceptes que t’ajudaran a entendre i a interpretar perfectament el teu extracte. Un cop hagis après aquestes claus, podràs comprovar si les dades que apareixen a l’extracte són correctes o si t’estan cobrant alguna cosa que no has de pagar. Prepara’t per portar un millor control de les teves finances personals.

1. Saldo anterior/posterior
Fa referència a la quantitat que et queda per pagar. També pot aparèixer com a saldo pendent. L’import que el client deu a l’entitat financera.
2. Tipus d’interès
És el percentatge, expressat normalment en termes anuals, que s’aplica per calcular els interessos que has de pagar a la teva entitat bancària pels diners presos en préstec. El més habitual és que t’estiguin aplicant l’Euríbor més un diferencial, i que aquest tipus es vagi actualitzant cada 6 mesos o cada any. Aquesta xifra hauria de coincidir amb el que vas signar a l’hipoteca i és on s’aplica el sòl.
Per exemple, si vas signar l’Euríbor més un 1% de diferencial. Com l’Euríbor està al 0.5%, el tipus d’interès hauria de ser d’1.5%. No obstant això, com la hipoteca tenia un sòl de 2.45% , mai se t’aplicarà un tipus inferior a aquesta xifra, per la qual cosa el tipus d’interès real és el 2.45%.
3. Períodes pendents
T’indica el temps que et queda per pagar, t’apareix expressat en mesos. Pots multiplicar aquest nombre per la quota mensual de la hipoteca. Això és la xifra que realment hauràs de pagar al final.
4. Desglossament de la quota (o imports)
Veuràs que t’apareixen dues xifres: l’amortització, els diners que estàs retornant, i els interessos, el que estàs pagant a l’entitat bancària a canvi dels diners prestats. Els interessos són el primer que et cobrarà el banc.
5. Quota
És el total de diners que has de pagar mensualment a la teva entitat bancària.
6. Data de Formalització
És la data en la qual vas signar la teva hipoteca.
7. Data de Venciment.
És la data en la qual faràs el teu últim pagament. Llavors hauràs retornat el teu deute, hauràs pagat els interessos i tindràs una casa en propietat.

Alguns consells bàsics a tenir en compte abans de comprar el teu primer habitatge

Has valorat l’opció de comprar abans que llogar. Has pensat en quin tipus d’habitatge busques i on. Has investigat la zona per conèixer, entre d’altres, la qualitat dels seus serveis públics. Has visitat diversos immobles i finalment has trobat una casa que t’agrada. Però, realment et pots permetre comprar-la? Et donem algunes recomanacions que has de tenir en compte a l’hora de buscar habitatge. Potser gràcies a elles aquest llarg procés sigui molt més ràpid i efectiu.

 

– Comprova els diners amb que comptes per comprar. Actualment el finançament del 100% de la propietat és gairebé inexistent pel que és recomanable estalviar abans, aproximadament un 20% de l’import de la taxació, a més d’un 13% addicional per a les despeses derivades de la compravenda, escriptures, registre, notari, etc.

 

– Busca finançament i consell a les entitats financeres i Informa’t sobre les opcions d’hipoteques que existeixen. Compara hipoteca i opcions i busca la més adequada per a tu.

 

– Visualitza el teu futur financer i pensa en els teus ingressos, en si són estables i et permeten involucrar-te en una hipoteca.

 

– Considera quin percentatge dels ingressos pots destinar al pagament de les quotes del préstec per no endeutar-te per sobre de les teves possibilitats. Com a orientació, la quota del crèdit no ha de superar el 35% dels ingressos nets.

 

– Marca el teu rang de preus i detalla el teu pressupost establint la quantitat de diners que pots destinar al pagament inicial, als pagaments mensuals i les possibles millores a la llar.

 

– Tingues en compte que a més del pagament mensual de la hipoteca, com a propietari, hauràs de pagar impostos, assegurances, serveis públics, manteniment, etc.

 

– No compris la casa per impuls ni acceptis a la primera els preus que t’ofereixen. Investiga a la zona per veure si els preus coincideixen, si s’ajusten al mercat, i aprofita per negociar l’oferta amb el venedor.

 

– Revisa tots els documents i analitza els detalls del contracte abans de signar. És convenient recórrer a professionals que t’ajudaran en aquestes tasques.